Neijooschspatt

De 17. Januar 2015 wor eisen Tour fir den Neijooschpatt fir di 7 regional Gruppen ze organiséieren. Kuck hei d’Fotoe von deem flotten Owend: