X-MAS Reloaded

Kommt all den 25. an 26. Dezember 2015 op Cliärref an d’Hall Polyvalent mat äis feieren. All weider Informatioune fann der om Plakat:

image