Landjugend Power 2016

Vom 10. – 11. September honn di 7 regional Gruppe von der Landjugend an de Jongbauere 36 Stonne lang am ganze Land fir d’Allgemengheet geschafft. D’Landjugend Cliärref hat zu Marnich vis à vis von der Kierch ee Petanque-Terrain kreéiert. Ee grousse Merci wëlle mer un d’Gemeng Cliärref riichten, déi aus dëse schéine Projet ausgesicht honn.