Jos Fischbach

Kontakt: josfischbach@gmail.com
25A, Ierwescht Duerf
L-9747 Enscherange

Meng Éislecker Heemicht:
De steeräiche Kiischpelt.

Mäi Wee an d’Landjugend Cliärref:
Eng uraal Familjentraditioun.

Meng Bestëmmung am Comite:
Wee mengs de giff daat hei alles opschreiwen?

Dee schéinste Moment mat der Landjugend Cliärref:
Déi éischt Fläsch Béier no enger produktiver Phase!

Wat leeft soss sou a mengem Liewen:
Frigoen entwécklen.

Mäi schlechste Witz:
Et gin 10 Kategorien vo Mënschen. Déi di d’ binär Zohlen beherrschen, an déi aner.